Arkivet

Arkivet

Digitalt återutgiven Blåvittlitteratur

Jubileumsskrifter | Medlemsmagasin

Jubileumsskrifter

Föreningens egenutgivna jubileumsböcker och jubileumsnummer av medlemsmagasinet som givits ut från 15-årsjubileumet 1919 och framåt. Här digitaliserade, restaurerade och omstrukturerade till A4-format, sida för sida. Dessa texter tillgängliggörs med tillåtelse av IFK Göteborg, som äger upphovsrätten till allt material i denna kategori. I de fall de tryckta bilderna gått att få tag i bättre kvalitet har dessa ersatt de ofta suddiga originalen i skrifterna.

Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1919IFK Göteborg 15 år
Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1919
PDF (38,4 MB) | ePUB (11,6 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 15 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 76 sidor. ©1919, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1919.

Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1924IFK Göteborg 20 år
Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1924
PDF (31,1 MB) | ePUB (9,7 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 20 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 62 sidor. ©1925, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1925.

Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1929IFK Göteborg 25 år
Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1929
PDF (50,7 MB) | ePUB (15,0 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 25 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 101 sidor. ©1929, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1929.

Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1934IFK Göteborg 30 år
Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904—1934
PDF (60,9 MB) | ePUB (18,7 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 30 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 141 sidor. ©1934, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1934.

Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 1904—1944IFK Göteborg 40 år
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 1904—1944
PDF (46,7 MB) | ePUB (14,3 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 40 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 109 sidor. ©1944, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1944.

Göteborgs-Kamratens jubileumsnummer 1949IFK Göteborg 45 år
Göteborgs-Kamraten
Jubileumsnummer 1949

PDF (19,3 MB) | ePUB (6,0 MB)
Medlemsmagasinet Göteborgs-Kamratens jubileumsnummer 1949, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 28 sidor. ©1949, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1949.

Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 1904—1954IFK Göteborg 50 år
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 1904—1954
PDF (93,6 MB) | ePUB (27,8 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 50 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 176 sidor. ©1954, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1954. Redigerad av Nils Gunnar Åkerlund.

Göteborgs-Kamratens jubileumsnummer 1959IFK Göteborg 55 år
Göteborgs-Kamraten
Jubileumsnummer 1959

PDF (17,4 MB) | ePUB (5,6 MB)
Medlemsmagasinet Göteborgs-Kamratens jubileumsnummer 1959, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 28 sidor. ©1959, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Västan Tryckeri AB i Göteborg 1959.

Blåvitt 75 årIFK Göteborg 75 år
Blåvitt 75 år - Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 75 år
PDF (63,0 MB) | ePUB (17,6 MB)
Föreningens jubileumsskrift över de första 75 åren, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 106 sidor. ©1979, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Elanders Boktryckeri AB i Kungsbacka 1979. Anders Bernmar, Alf Skånberg & Ralf Öberg.

Blåvitt 80 årIFK Göteborg 80 år
Änglabladet Nr 1 1985
Blåvit historia 1904-1984 sammanställd av Alf Skånberg

PDF (17,1 MB) | ePUB (4,6 MB)
Medlemsmagasinet Änglabladets jubileumsnummer "Blåvitt 80 år", återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 32 sidor. ©1985, 2021 IFK Göteborg.Jubileumsskrifter digitaliserade av IFK Göteborg

Föreningen 100-årsjubileumsbok och supplementet som gavs ut 10 år senare har digitaliserats och publicerats av föreningen på publiceringsplattformen Calaméo. Nedan är länkar till dessa verk samlade.

IFK Göteborg 1904-2004: En hundraårig blåvit historia genom elva epokerIFK Göteborg 100 år
IFK Göteborg 1904-2004: En hundraårig blåvit historia genom elva epoker
Del 1 | Del 2 | Del 3
Föreningens jubileumsskrift över de första 100 åren, publicerad av IFK Göteborg på publiceringsplattformen Calaméo. 368 sidor. ©2004 IFK Göteborg Promotion AB. Åke Josephson & Ingemar Jönsson.

IFK Göteborg 2004-2014: Nu fortsätter vi att berätta historienIFK Göteborg 110 år
IFK Göteborg 2004-2014: Nu fortsätter vi att berätta historien
Calaméo
Supplement till föreningens jubileumsskrift över de första 100 åren, publicerad av IFK Göteborg på publiceringsplattformen Calaméo. 66 sidor. ©2014 IFK Göteborg Promotion AB. Åke Josephson & Ingemar Jönsson.Medlemsmagasin

Föreningens egenutgivna medlemstidningar som givits ut från 1918 och framåt. Här digitaliserade, restaurerade och omstrukturerade till A4-format, sida för sida. Dessa texter tillgängliggörs med tillåtelse av IFK Göteborg, som äger upphovsrätten till allt material i denna kategori.
OBS: Dessa texter är omkring 100 år gamla, och speglar samtiden samt hur samhället såg ut på den tiden. Skribenternas åsikter, formuleringar och värderingar som kan uttryckas i dessa magasin har naturligtvis inte någonting med dagens IFK Göteborg att göra.

Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1918Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1918
Årgång 1918, nummer 1-9
PDF (66,7 MB) | ePUB (18,7 MB)
Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad, nummer 1-9 1918, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 80 sidor. ©1918, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1918.

Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1919Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1919
Årgång 1919, nummer 1-12
PDF (54,4 MB) | ePUB (15,4 MB)
Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad, nummer 1-12 1919, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 64 sidor. ©1919, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1919.

Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1920Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1920
Årgång 1920, nummer 1-12
PDF (85,1 MB) | ePUB (23,2 MB)
Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad, nummer 1-12 1920, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 92 sidor. ©1920, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1920.

Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1921Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad 1921
Årgång 1921, nummer 1-4
PDF (23,8 MB) | ePUB (7,1 MB)
Göteborgs-Kamraternas Medlemsblad, nummer 1-4 1921, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 28 sidor. ©1921, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Joh. Olssons Eftr Boktryckeri i Göteborg 1921.

Göteborgs-Kamraten 1921Göteborgs-Kamraten 1921
Årgång 1921, nummer 5-12
PDF (51,0 MB) | ePUB (14,0 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 5-12 1921, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 64 sidor. ©1921, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Joh. Olssons Eftr Boktryckeri i Göteborg 1921.

Göteborgs-Kamraten 1922Göteborgs-Kamraten 1922
Årgång 1922, nummer 1-12
PDF (66,7 MB) | ePUB (18,5 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1-12 1922, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 78 sidor. ©1922, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Joh. Olssons Eftr Boktryckeri i Göteborg 1922.

Göteborgs-Kamraten 1923Göteborgs-Kamraten 1923
Årgång 1923, nummer 1-3
PDF (22,0 MB) | ePUB (6,5 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1-3 1923, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 28 sidor. ©1923, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Joh. Olssons Eftr Boktryckeri i Göteborg 1923.

Göteborgs-Kamraten 1924Göteborgs-Kamraten 1924
Årgång 1924, nummer 1
PDF (9,1 MB) | ePUB (2,8 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1 1924, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 12 sidor. ©1924, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Joh. Olssons Eftr Boktryckeri i Göteborg 1924.

Göteborgs-Kamraten 1925Göteborgs-Kamraten 1925
Årgång 1925, nummer 1-4
PDF (36,2 MB) | ePUB (10,6 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1-4 1925, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 44 sidor. ©1925, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1925.

Göteborgs-Kamraten 1926Göteborgs-Kamraten 1926
Årgång 1926, julspecial
PDF (11,2 MB) | ePUB (3,4 MB)
Göteborgs-Kamraten, julnummer 1926, återpublicerad av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 20 sidor. ©1926, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1926.

Göteborgs-Kamraten 1927Göteborgs-Kamraten 1927
Årgång 1927, nummer 1 & julspecial
PDF (23,0 MB) | ePUB (7,5 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1 & julnummer 1927, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 32 sidor. ©1927, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1927.

Göteborgs-Kamraten 1928Göteborgs-Kamraten 1928
Årgång 1928, nummer 1-2 & julspecial
PDF (34,2 MB) | ePUB (10,9 MB)
Göteborgs-Kamraten, nummer 1-2 & julnummer 1928, återpublicerade av ifkdb.se med tillstånd av IFK Göteborg. 41 sidor. ©1928, 2021 IFK Göteborg. Ursprungligen tryckt av Oscar Andersons Boktryckeri i Göteborg 1928.