Den okände grundaren

Den okände grundaren

Biografi Det här är berättelsen om den numera bortglömde grundaren av IFK Göteborg, en av de som var med från dag 1 och som lade grunden till att IFK Göteborg kunde ta sina första stapplande steg i oktober 1904. Vi känner honom idag som "S. Ljunggren" eller möjligtvis "Sven Ljunggren" - men vem var han, och hette han verkligen så?

Jens Hallberg

2021-04-03 09:00

Hösten 1904 fick två grupperingar i Göteborg samma tanke: Varför finns det ingen krets av IFK i Göteborg? Den ena gruppen bestod av medlemmar i Annedals IS, och innefattade bland andra idag bekanta namn som John Säwström och Lång-Arthur Andersson, som via en artikel i tidningen "Förgät mig ej" uppmärksammats på avsakanden av en kamratkrets i Göteborg. Den andra gruppen bestod av en samling Chalmerister (senare beskrivna som "ingeniörer på Chalmers"). De ledande bland dessa var Arthur Wingren och S. Ljunggren, som tillsammans med andra skolkamrater samlats i ett rum på skolans byggnad på Vasagatan, där Konsthögskolan Valand håller till idag, för att överlägga om förberedelserna i samband med bildandet av en kamratkrets i Göteborg.

Så här långt är allt i fas med vad historieböckerna berättar för oss idag. Framförallt tre namn brukar nämnas: Säwa, Arthur Wingren och S. Ljunggren. De två förstnämnda har båda lämnat sina avtryck i historien på ett eller annat sätt, genom styrelsearbete eller idrottsliga prestationer - men hur kommer det sig att det aldrig har gått att få fram någon information om S. Ljunggren? I IFK Göteborgs jubileumsskrifter nämns aldrig hans förnamn, och utöver att han valdes till suppleant i styrelsen på det första mötet på Café Olivedal finns ingenting nämnt om honom, någonstans. I 100-årsboken dyker förnamnet Sven upp för första gången, och tittar man i folkräkningen från år 1900 ser Sven Ljunggren ut som den enda tänkbara "S. Ljunggren" i närheten av Göteborg.

När jag hör av mig till högskolearkivarierna på Chalmers får jag beskedet att namnet inte finns med i skolans matrikel över de som tagit examen fram till och med 1929. Visserligen kan han ju så klart ha gått där ändå, men i så fall tog han sannolikt ingen examen, och därmed refereras han av och till i den blåvita historien felaktigt till som Chalmersingenjör - vilket får anses vara ett rätt oväsentligt fel. Men hur kommer det sig i så fall att den enda lilla fakta som finns om S. Ljunggren visar sig vara felaktig?

S. Ljunggren är bara med i IFK Göteborgs styrelse det första korta styrelseåret 1904. Av styrelsemötesprotokollen den hösten framgår att han inte är närvarande på något mer möte än det stiftande på Café Olivedal, och redan 1905 är han ersatt som suppleant av Lång-Arthur Andersson, vilket är förklaringen till att han inte dyker upp i några av föreningens medlemsmatriklar då de äldsta bevarade sådana tar sin början först 1906. Konsekvensen av det är att de som varit med innan dess, men inte därefter, är betydligt svårare att forska på än andra.

Av detta kan vi dra slutsatsen att S. Ljunggrens inmutning i den blåvita historien är den som en av de som fick bollen att rulla när intresset visade sig hösten 1904, och en av de som såg till att det faktiskt grundades en kamratkrets i Göteborg. Således var han en stor del av den blåvita historien innan klubben faktiskt grundats, men, tycks det, av närmast obetydlig betydelse därefter. Inte alls som hans (hittills förmodade) studiekollega Arthur Wingren, som var föreningens förste ordförande 1904-05, och vars hjärta klappade för IFK Göteborg hela livet, vilket ett förtjänsttecken i guld som tilldeledas honom 1929 skvallrar om. Inte heller som John Säwström, som deltog aktivt i fotbollen och den fria idrotten vid sidan av styrelseuppdragen som sekreterare och flerårig kassör under de tidiga åren, och som så sent som 1932 gjorde comeback i styrelsen som suppleant.

S. Ljunggren är från början till slut en gåta, ett mysterium. En chalmerist som inte var inskriven på Chalmers, en grundare till IFK Göteborg med okänt förnamn och okända personuppgifter och med ett okänt förflutet innan IFK Göteborg, och ett lika okänt öde efter IFK Göteborg. Det visar sig ha sin förklaring. Gåtans lösning är kanske inte svårare än att svaret finns i beskedet från högskolearkivarierna på Chalmers: Det finns ingen S. Ljunggren.

Det första protokollet.
Det första protokollet.

Gåtans lösning

Det visar sig att lösningen hela tiden kan ha varit fullt synlig, för alla. I IFK Göteborgs första protokoll, nedtecknat på Café Olivedal den där dagen i oktober vi fortfarande sjunger om på läktarna, står de nyvalda styrelsemedlemmarna och vilken roll de tilldelats på mötet. Protokollet är vida spritt i blåvita kretsar, det är återgivet flera gånger och syns bland annat i flera av föreningens jubileumsböcker genom åren. Jag har själv delat det i sociala medier. Där kan man läsa att Arthur Wingren blir föreningens första ordförande, John Säwström dess första sekreterare, medan S. Ljunggren tar en något mer tillbakadragen roll som suppleant, kanske vet han att han inte kommer få mycket tid över för föreningsarbete framöver. Det är bara ett problem. I protokollet står det inte "S. Ljunggren". Tittar man på vad som nedtecknats efter "suppl:" så står där "J. Andersson & Ljungberg". Inte Ljunggren. Ljungberg.

När jag kollar namnet "Ljungberg" med högskolearkivarierna på Chalmers får jag ett helt annat besked - en Stellan Ljungberg finns registrerad där under tiden som IFK Göteborg grundades - och med namnet Stellan Ljungberg och hans levnadshistoria faller bitarna på plats, och här finns även en långt ifrån osannolik förklaring till missförståndet med efternamnet. Stellan skrevs in på Chalmers redan som 15-åring 1898 och studerade där mekanik och maskinlära. Innan dess studerade han vid "A. V. Ljunggrens Privata Läroverk", som låg på Kaserntorget 6, där vi idag hittar den vietnamesiska restaurangen Xin Chào, som ligger vägg-i-vägg med numera nedlagda rockklubben Sticky Fingers - och namnet Ljunggren känns ju minst sagt igen. Kanske är det här förväxlingen inträffar, och kanske kallades till och med Stellan för "Ljunggren" ibland efter sin skola, detta i en tid när smeknamn var oerhört vanligt, om det till exempel på Chalmers fanns ytterligare en Ljungberg.

1904 korsades hans väg med Arthur Wingrens som då började studera vid den lägre avdelningen, som var en sorts förberedande utbildning. Arthur blev kvar på Chalmers ända till 1909/10 då han läste lägre avdelningens tredje årskurs, medan Stellan utexaminerades våren 1905, bara ett halvår efter IFK Göteborgs grundande. Så fort studierna var avklarade för Ljungberg rekryterades han till ett krävande jobb på Göteborg stads gasverk, och då är det rimligt att anta att det inte längre fanns någon tid för föreningsarbete i ett Sverige som i början av 1900-talet innebar sex arbetsdagar per vecka och ingen semesterrätt. Stellan Ljungberg försvann således ur IFK Göteborg nästan direkt efter grundandet, men som en av två namngivna chalmerister, om än felaktigt namngiven, kan vi med stor sannolikhet utgå från att Stellan Ljungberg var en drivande kraft i grundandet av IFK Göteborg från Chalmersdelen av föreningen, på samma nivå som John Säwström från Annelundsdelen.

Med hjälp av arkivarierna på Regionarkivet vet vi att två år efter sin anställning på gasverket, 1907, fick han tjänsten som som ingenjörsbiträde och ökade därmed sin månadslön från 100 till 150 kronor, och från 1919 var han besiktningsingenjör, vilket gav honom en månadslön på 458 kronor och 33 öre, plus en månads semester. Utöver sitt arbete vid gasverket verkade Stellan åtminstone en tid vid Göteborgs Handelsinstitut. Vi vet detta eftersom i Handelsinstitutets redogörelse för läsåret 1920/21 finns han omnämnd för att ha biträtt i undervisningen vid de kemiska laborationerna. Stellan Ljungberg avled av en hjärnblödning den 25 september 1931, 47 år gammal. Efter sig lämnade han sin hustru Maja som han gift sig med 1918, och två barn, 12 respektive 8 år. I Göteborgs Stadsfullmäktiges handlingar för 1938 kan man läsa att hans änka hade 2 112 kr per år i änke- och efterlevandepension från Gyllensténska donationsfonden, och att det äldre barnet, som var 18-19 år vid det laget, hade en arbetsinkomst om 900 kr per år.

Att Stellan Ljungbergs namn efter sin korta tid i föreningen kan ha förvanskats i den blåvita historieskrivningen är, mot bakgrund av hans mycket korta tid i föreningen och med tanke på namnet på hans tidigare skola, lika lättförståeligt som i så fall beklagligt, men det ett fel som nu till slut kan vara rättat, även om det kanske inte helt går att bevisa idag. På en dag i Oktober, på Café Olivedal, bildas en kamratförening - av bland andra John Säwström, Arthur Wingren... och Stellan Ljungberg?

Läs mer

Match 5000
Den ryske undersåten
Danskdödaren
Den okände grundaren
Kuppmakaren Carl Ekman
Blåvitts första tränare dog i Förintelsen
Den förste supportern
Blåvite Ove blev förste svensk i NFL
Den blåvite backhopparen
Dubble SM-guldvinnaren och slagskämpen som tog bandyn till Värmland
I begynnelsen var Säwa
Timmar från Allsvenskan
Alstams död chockade Kamraterna
Kairo och pingvinerna
Olycksfågeln Erik Hjelm
Fäder och söner
Utespelare som stått i mål för IFK Göteborg
Blåvita bröder